Een artikel retourneren

Recht op annulering

De annuleringstermijn loopt af na 14 dagen vanaf de dag dat u de bestelde artikelen heeft ontvangen. Om gebruik te maken van uw recht op annulering dient u ons te informeren via e-mail: info@tsebanden.be. Het is voldoende dat u ons op de hoogte stelt voordat de annuleringstermijn is verstreken. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde annuleringsformulier, maar dit is niet verplicht.

 

Als een bestelling wordt verwerkt en verzonden is het niet mogelijk deze te annuleren. In dergelijke gevallen moet u de levering weigeren wanneer de koerier de banden bij u aflevert. U bent verplicht de kosten voor het transport te betalen, die 10 GBP per band bedragen. 

 

De goederen die worden geretourneerd moeten nieuw zijn, in hun oorspronkelijke verpakking zoals ze zijn geleverd (als de verpakking is verwijderd, moet je ze verpakken zoals je ze hebt ontvangen).

 

 

Als we het terugkrijgen in ons magazijn, worden ze onderzocht en beoordeeld en dan, als alles in orde is, zal de terugbetaling voor uw betaling worden gedaan. 

 

 

Gevolgen van de opzegging

Als u besluit een bestelling te annuleren en wij het geretourneerde goed goedkeuren, vergoeden wij alle betalingen die u heeft gedaan, met uitzondering van de verzendkosten. De transportkosten voor de retourzending, die 10 GBP per band bedragen, dienen door u te worden gedekt. Deze zullen worden afgetrokken van het bedrag van de terugbetaling. Als u bijvoorbeeld 4 banden heeft gekocht voor 400 GBP en deze vervolgens retourneert, geven wij 360 GBP terug. 

 

Er zijn andere situaties waarin de kosten van de retourzending in mindering kunnen worden gebracht op het bedrag van de restitutie, zoals:

  • Als de levering wordt geweigerd; 

  • Als er niemand op het adres is als de koerier komt. Ze doen twee pogingen om te leveren en als niemand het pakket aanneemt, sturen ze het pakket direct terug naar het magazijn; 

  • Als de klant zich vergist heeft in het afleveradres. 

 

Wij kunnen op de vergoeding van het waardeverlies van de geleverde goederen in mindering brengen, indien het verlies het gevolg is van een onnodige/onjuiste behandeling door u. Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan 30 dagen na ontvangst van de geleverde goederen.

 

De terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode/rekening die u gebruikt heeft voor het maken van de bestelling. U ontvangt geen kosten als gevolg van de vergoeding. U wordt via e-mail op de hoogte gebracht wanneer de terugbetaling is verwerkt. 

Annuleringsformulier 

- Naar info@tsebanden.be,

- Ik / wij [*] verklaar hierbij dat ik / wij [*] mijn / onze [*] koopovereenkomst voor de volgende goederen [*] / voor de levering van de volgende dienst [*] opzeggen,

- Besteld op [*] / ontvangen op [*]

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

[*] Schrappen, indien van toepassing

In geval van geschil met betrekking tot een online aankoop kunt u de website gebruiken: